نام صاحب استارتاپ: رضا ناظمی زاده
توضیح بیشتر: سایت تخفیف بازان ارایه کننده تخفیف های روزانه در استان فارس (شیراز) از کالا ها و خدمات است که با رویکرد ایجاد بستری جهت تعامل مشتریان و صاحبین مشاغل است که بدون واسطه و به صورت هدفمند فعالیت میکند.

آرش فرهمندی

آرش فرهمندی

  • هم بنیان گذار