شبکه پرداخت پی (تجارت الکترونیک وب پویای البرز)

شبکه پرداخت پی (تجارت الکترونیک وب پویای البرز) یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

انتقال سریع پـول با روش های جدید ، ساده تر از همیشه ..
ابزارهای ارسال و دریافت پول ساده تر و سریعتر از همیشه در اختیار شماست

ماپرا

ماپرا

  • پرداخت های شهروندی بدون نیاز به اسکناس و کارت بانکی
باهمتا ( فناوری همراه همتا پردازش)

باهمتا ( فناوری همراه همتا پردازش)

  • ساده ترین راه پرداخت و دریافت پول