تیم تحقیقاتی مهارت های زندگی در دنیای دیجیتال

آقا اجازه

آقا اجازه

  • پلتفرم معرفی و درخواست آنلاین معلم خصوصی
آموزش مجازی دی

آموزش مجازی دی

  • تولید محتوای آموزشی با کیفیت بالا و ارائه مدارک بین المللی معتبر
اولین کتاب هوشمند (خوان آموز)

اولین کتاب هوشمند (خوان آموز)

  • طراحی فرایند آموزشی صحیح با تلفیق انواع محتواهای آموزشی (فیلم، انیمیشن و ...) در بستر ...