بیمه بدنه خودرو و پوشش های آن

بیمه بدنه در صورت وقوع تصادف خسارت وارده به بدنه خودرو مقصر را تحت پوشش قرار می‌دهد. پوشش‌های فرعی، پوشش‌های اختیاری هستند که صاحبان خودرو می‌توانند علاوه بر پوشش‌های اصلی در ازای پرداخت مبلغی اضافه‌تر از حق بیمه، آنها را خریداری کنند و در زمان وقوع حادثه هزینه‌ی پرداخت خسارت را از بیمه بدنه دریافت کنند. از پوشش‌های اصلی بیمه بدنه می‌توان به حادثه و آتش سوزی و سرقت کلی خودرو را نام برد. این پوشش هزینه‌ی خسارات ناشی از حوادثی مانند تصادف و واژگونی را که تحت پوشش بیمه شخص ثالث خودرو نباشند، پوشش میدهد. فرض کنید تصادفی رخ بدهد و خودرو به حدی آسیب ببیند که چند روز برای تعمیر در تعمیرگاه بلااستفاده بماند، پوشش هزینه رفت و آمد بیمه بدنه مبلغی را برای رفت و آمد فرد تا زمان تعمیر خودرو پرداخت میکند. همانطور که می‌دانیم برخی از پوشش‌های بیمه بدنه دارای فرانشیز هستند یعنی بیمه تمام خسارات وارد شده را تحت پوشش قرار نمی‌دهد؛ اما با خرید پوشش حذف فرانشیز بیمه تمامی این خسارات رو پرداخت میکند. اگر خودرویی این پوشش را دارا باشد، درصورت تغییر قیمت روز خودرو در بازار، خسارت پرداختی شرکت بیمه تا ۲۰ درصد افزایش پیدا میکند. از نکات حائز توجه در بحث پوشش‌های بیمه بدنه می‌توان به پرداخت خسارات وارده به خودرو بر اثر بلایای طبیعی همچون زلزله و سیل اشاره کرد. همچنین بیمه بدنه هزینه‌ی جبران خسارات مربوط به صدمه به بدنه خودرو بر اثر ریخته شدن مایعات شیمیایی اسید و یا حتی روغن موتور را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد. حالات کلی پرداخت خسارات در بیمه بدنه خودرو

متن کامل نوشته در سایت آوانس

  منبع بلاگ

  آوانس

  آوانس

  هوشمندی در حمل و نقل

   نظرات