ایران تله کام ۲۰۱۹

ایران تله کام ۲۰۱۹

بیستمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی

کارگاه جامع FinTech

کارگاه جامع FinTech

کارگاه جامع FinTech یک رویداد در شهر تهران می باشد

دومین دوره از رویداد استارتاپ‌مچ

دومین دوره از رویداد استارتاپ‌مچ

دومین دوره از رویداد استارتاپ‌مچ یک رویداد در شهر تهران می باشد

کارگاه BankTech

کارگاه BankTech

کارگاه BankTech یک رویداد در شهر تهران می باشد

استارتاپ ویکند ورزشی (اسپورت اپ)

استارتاپ ویکند ورزشی (اسپورت اپ)

استارتاپ ویکند ورزشی (اسپورت اپ) یک رویداد در شهر تهران می باشد

کارگاه PayTech

کارگاه PayTech

کارگاه PayTech یک رویداد در شهر تهران می باشد

ایران ریتیل شو

ایران ریتیل شو

اولین نمایشگاه بین المللی مراکز خرید، مجتمع های تجاری رویکردهای نوین صنعت خرده فروشی و صنایع وابسته

رویداد استارتاپ دمو صنعت گاز (ارائه به سرمایه گذاران)

رویداد استارتاپ دمو صنعت گاز (ارائه به سرمایه گذاران)

رویداد استارتاپ دمو صنعت گاز (ارائه به سرمایه گذاران) یک رویداد در شهر مشهد می باشد

دومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین (با رویکرد برنامه ریزی درسی)

دومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین (با رویکرد برنامه ریزی درسی)

دومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین (با رویکرد برنامه ریزی درسی)

کارگاه WealthTech

کارگاه WealthTech

کارگاه WealthTech یک رویداد در شهر تهران می باشد

ایده مارکت

ایده مارکت

ایده مارکت یک رویداد در شهر تهران می باشد

هفته جهانی کارآفرینی (GEW۲۰۱۹)

هفته جهانی کارآفرینی (GEW۲۰۱۹)

هفته جهانی کارآفرینی (GEW۲۰۱۹) یک رویداد در شهر تهران می باشد

کارگاه InsurTech

کارگاه InsurTech

کارگاه InsurTech یک رویداد در شهر تهران می باشد

کارگاه LendTech

کارگاه LendTech

کارگاه LendTech یک رویداد در شهر تهران می باشد