قدرت شبکه های اجتماعی در دست محتوا هایشان است

قدرت شبکه های اجتماعی در دست محتوا هایشان است

قدرت شبکه های اجتماعی در دست محتوا هایشان است یک رویداد در شهر تهران می باشد

استارتاپ ویکند ورزشی (اسپورت اپ)

استارتاپ ویکند ورزشی (اسپورت اپ)

استارتاپ ویکند ورزشی (اسپورت اپ) یک رویداد در شهر تهران می باشد

کارگاه PayTech

کارگاه PayTech

کارگاه PayTech یک رویداد در شهر تهران می باشد

ایران ریتیل شو

ایران ریتیل شو

اولین نمایشگاه بین المللی مراکز خرید، مجتمع های تجاری رویکردهای نوین صنعت خرده فروشی و صنایع وابسته

نمایشگاه رینوتکس ۲۰۱۹ (Rinotex)

نمایشگاه رینوتکس ۲۰۱۹ (Rinotex)

نمایشگاه رینوتکس ۲۰۱۹ (Rinotex) یک رویداد در شهر تبریز می باشد

رویداد ایده پروری و کارآفرینی دندانپزشکی

رویداد ایده پروری و کارآفرینی دندانپزشکی

رویداد ایده پروری و کارآفرینی دندانپزشکی یک رویداد در شهر مشهد می باشد

سمینار امکان سنجی صادرات محصولات فناورانه(کشور های عمان،ترکیه و قطر)

سمینار امکان سنجی صادرات محصولات فناورانه(کشور های عمان،ترکیه و قطر)

سمینار امکان سنجی صادرات محصولات فناورانه(کشور های عمان،ترکیه و قطر) یک رویداد در شهر مشهد می باشد

رویداد استارتاپ دمو صنعت گاز (ارائه به سرمایه گذاران)

رویداد استارتاپ دمو صنعت گاز (ارائه به سرمایه گذاران)

رویداد استارتاپ دمو صنعت گاز (ارائه به سرمایه گذاران) یک رویداد در شهر مشهد می باشد

دومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین (با رویکرد برنامه ریزی درسی)

دومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین (با رویکرد برنامه ریزی درسی)

دومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین (با رویکرد برنامه ریزی درسی)

کارگاه WealthTech

کارگاه WealthTech

کارگاه WealthTech یک رویداد در شهر تهران می باشد

ایده مارکت

ایده مارکت

ایده مارکت یک رویداد در شهر تهران می باشد

هفته جهانی کارآفرینی (GEW۲۰۱۹)

هفته جهانی کارآفرینی (GEW۲۰۱۹)

هفته جهانی کارآفرینی (GEW۲۰۱۹) یک رویداد در شهر تهران می باشد

رویداد ملی استارتاپ ویکند آب

رویداد ملی استارتاپ ویکند آب

رویداد ملی استارتاپ ویکند آب یک رویداد در شهر سبزوار می باشد

فود استارت- کاربرد گیاهان دارویی در صنایع غذایی

فود استارت- کاربرد گیاهان دارویی در صنایع غذایی

فود استارت- کاربرد گیاهان دارویی در صنایع غذایی یک رویداد در شهر قزوین می باشد

کارگاه InsurTech

کارگاه InsurTech

کارگاه InsurTech یک رویداد در شهر تهران می باشد