فهرست مرکز نوآوری و فناوری
 • 42 مورد
مرکز توسعه فناوری سرامیک ایرانمرکز توسعه فناوری سرامیک ایران

مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران

مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران یک مرکز نوآوری و فناوری در شهر یزد می باشد

کانون شکوفایی خلاقیت و نوآوری دانشکده فنی شهید منتظری مشهدکانون شکوفایی خلاقیت و نوآوری دانشکده فنی شهید منتظری مشهد

کانون شکوفایی خلاقیت و نوآوری دانشکده فنی شهید منتظری مشهد

کانون شکوفایی خلاقیت و نوآوری دانشکده فنی شهید منتظری مشهد یک مرکز نوآوری و فناوری در شهر مشهد می باشد

مرکز نوآوری ققنوسمرکز نوآوری ققنوس

مرکز نوآوری ققنوس

مرکز نوآوری ققنوس یک مرکز نوآوری و فناوری در شهر تهران می باشد

مرکز نوآوری صنعت کفشمرکز نوآوری صنعت کفش

مرکز نوآوری صنعت کفش

مرکز نوآوری صنعت کفش یک مرکز نوآوری و فناوری در شهر تهران می باشد

مرکز نوآوری و فناوری آب، محیط‌زیست و انرژی (آما)مرکز نوآوری و فناوری آب، محیط‌زیست و انرژی (آما)

مرکز نوآوری و فناوری آب، محیط‌زیست و انرژی (آما)

مرکز نوآوری و فناوری آب، محیط‌زیست و انرژی (آما) یک مرکز نوآوری و فناوری در شهر تهران می باشد

نکسترانکسترا

نکسترا

نکسترا یک مرکز نوآوری و فناوری در شهر تهران می باشد

کارخانه‌ی نوآوری و کسب و کار مایاتککارخانه‌ی نوآوری و کسب و کار مایاتک

کارخانه‌ی نوآوری و کسب و کار مایاتک

کارخانه‌ی نوآوری و کسب و کار مایاتک یک مرکز نوآوری و فناوری می باشد

  کارخانه نوآوری و شتابدهی مادکارخانه نوآوری و شتابدهی ماد

  کارخانه نوآوری و شتابدهی ماد

  اولین شتابدهنده تخصصی فراورده های دارویی کشور

  سرای نوآوری دانشگاه علوم و تحقیقاتسرای نوآوری دانشگاه علوم و تحقیقات

  سرای نوآوری دانشگاه علوم و تحقیقات

  سرای نوآوری دانشگاه علوم و تحقیقات یک مرکز نوآوری و فناوری در شهر تهران می باشد

  مرکز نوآوری ایران‌ ‌زمین

  ما در مرکز نوآوری ایران زمین به شما کمک می‌کنیم آینده‌ای بهتر را خلق کنید

  مرکز رشد و نوآوری دانشگاه علوم و تحقیقاتمرکز رشد و نوآوری دانشگاه علوم و تحقیقات

  مرکز رشد و نوآوری دانشگاه علوم و تحقیقات

  مرکز رشد و نوآوری دانشگاه علوم و تحقیقات یک مرکز رشد و مرکز نوآوری و فناوری در شهر تهران می ...

  بنیاد ملی کارآفرینی محتوای دیجیتالبنیاد ملی کارآفرینی محتوای دیجیتال

  بنیاد ملی کارآفرینی محتوای دیجیتال

  اولین نهاد توسعه اشتغال پایدار در رسته فناوری اطلاعات و ارتباطات

  تینوتینو

  تینو

  مرکز نوآوری شهری تهران

  توییکتوییک

  توییک

  مرکز نوآوری شهری تهران

  مرکز تخصصی کارآفرینی کسب و کار کارمانامرکز تخصصی کارآفرینی کسب و کار کارمانا

  مرکز تخصصی کارآفرینی کسب و کار کارمانا

  اولین مرکز تخصصی کارآفرینی و کسب و کار جنوب شرق ایران