فهرست مرکز نوآوری و فناوری
  • 47 مورد
هم آواهم آوا

هم آوا

هم آوا یک مرکز نوآوری و فناوری در شهر تهران می باشد

نکسترانکسترا

نکسترا

نکسترا یک مرکز نوآوری و فناوری در شهر تهران می باشد

کارخانه نوآوری و شتابدهی مادکارخانه نوآوری و شتابدهی ماد

کارخانه نوآوری و شتابدهی ماد

اولین شتابدهنده تخصصی فراورده های دارویی کشور

ایوان فناوری و نوآوری افراایوان فناوری و نوآوری افرا

ایوان فناوری و نوآوری افرا

ایوان فناوری و نوآوری افرا یک مرکز نوآوری و فناوری در شهر پردیس می باشد

مرکز کارآفرینی، نوآوری و شکوفایی دانشگاه آیت الله بروجردی

مرکز کارآفرینی، نوآوری و شکوفایی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره) به عنوان زیرمجموعه‌ای از معاونت پژوهشی در راستای تسهیل ...

مرکز نوآوری علم و فناوری رَبع رشیدی تبریزمرکز نوآوری علم و فناوری رَبع رشیدی تبریز

مرکز نوآوری علم و فناوری رَبع رشیدی تبریز

مرکز نوآوری علم و فناوری رَبع رشیدی تبریز یک مرکز نوآوری و فناوری در شهر تبریز می باشد

مرکز نوآوری و فناوری آب، محیط‌زیست و انرژی (آما)مرکز نوآوری و فناوری آب، محیط‌زیست و انرژی (آما)

مرکز نوآوری و فناوری آب، محیط‌زیست و انرژی (آما)

مرکز نوآوری و فناوری آب، محیط‌زیست و انرژی (آما) یک مرکز نوآوری و فناوری در شهر تهران می باشد

مرکز نوآوری انرژیک مرکز نوآوری انرژیک

مرکز نوآوری انرژیک

مرکز نوآوری انرژیک، بستری برای حل چالش‌ها و نیازهای صنعت نفت و انرژی با حمایت کارآفرینان خلاق داخلی است

مرکز نوآوری ایران‌ ‌زمین

ما در مرکز نوآوری ایران زمین به شما کمک می‌کنیم آینده‌ای بهتر را خلق کنید

خانه نوآوریخانه نوآوری

خانه نوآوری

افراد مستعد و دارای روحیه کارآفرینی که علاقه‌مند به راه اندازی کسب و کار هستند، می‌توانند با مراجعه به خانه ...

مرکز نوآوری کسب و کار دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانمرکز نوآوری کسب و کار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مرکز نوآوری کسب و کار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مرکز نوآوری کسب و کار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران یک مرکز نوآوری و فناوری در شهر تهران می باشد

مرکز توسعه فناوری سرامیک ایرانمرکز توسعه فناوری سرامیک ایران

مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران

مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران یک مرکز نوآوری و فناوری در شهر یزد می باشد

کانون شکوفایی خلاقیت و نوآوری دانشکده فنی شهید منتظری مشهدکانون شکوفایی خلاقیت و نوآوری دانشکده فنی شهید منتظری مشهد

کانون شکوفایی خلاقیت و نوآوری دانشکده فنی شهید منتظری مشهد

کانون شکوفایی خلاقیت و نوآوری دانشکده فنی شهید منتظری مشهد یک مرکز نوآوری و فناوری در شهر مشهد می باشد

مرکز نوآوری ققنوسمرکز نوآوری ققنوس

مرکز نوآوری ققنوس

مرکز نوآوری ققنوس یک مرکز نوآوری و فناوری در شهر تهران می باشد