فهرست سرمایه گذار
  • 59 مورد
شرکت توسعه کسب و کار MTeamشرکت توسعه کسب و کار MTeam

شرکت توسعه کسب و کار MTeam

شرکت توسعه کسب و کار MTeam یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

ایران تک لبایران تک لب

ایران تک لب

ایران تک لب یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

سیویلیکا

ناشر تخصصی مقالات علمی کشور

آواتکآواتک

آواتک

آواتک یک شتابدهنده و سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

شزانشزان

شزان

شتابدهنده تخصصی فعال در حوزه‌های سلامت، انرژی، آب و محیط زیست

شرکت سراوا پارسشرکت سراوا پارس

شرکت سراوا پارس

ما ارزش‌آفرینان ایرانی را توانمند‌تر می‌کنیم

موسسه دانش بنیان برکتموسسه دانش بنیان برکت

موسسه دانش بنیان برکت

پیش‌ران زیست‌بوم کسب‌وکارهای نوپا

گروه حصینگروه حصین

گروه حصین

گروه حصین یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

توسعه کسب و کار شتاب سرزمین پارس(رایان ونچرز)توسعه کسب و کار شتاب سرزمین پارس(رایان ونچرز)

توسعه کسب و کار شتاب سرزمین پارس(رایان ونچرز)

توسعه کسب و کار شتاب سرزمین پارس(رایان ونچرز) یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

علم و ثروت پارسعلم و ثروت پارس

علم و ثروت پارس

علم و ثروت پارس یک سرمایه گذار می باشد

رهنمارهنما

رهنما

کامیابان نخستین

پارتیانپارتیان

پارتیان

پارتیان یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

اد ونچرزاد ونچرز

اد ونچرز

مشارکت فعال در سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیتصندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

مدیریت ثروت ستارگانمدیریت ثروت ستارگان

مدیریت ثروت ستارگان

سرمایه گذار تخصصی حوزه فین‌تک