اطلاعات و ارتباطات اجزاء فضای کسب و کار ایران

اکوسیستم کارآفرینی ایران را کشف کنید...

جدیدترین اخبار

لیست کل استارتاپها و کسب و کارهای نوپای ایران بر اساس دسته بندی

در چه زمینه ای به دنبال استارتاپ هستید؟

بازرگانی و خرید

158 استارتاپ

خدمات مالی

154 استارتاپ

آموزش

115 استارتاپ

نرم افزار

87 استارتاپ

رسانه و سرگرمی

80 استارتاپ

خدمات اینترنتی

74 استارتاپ

اپلیکیشن

69 استارتاپ

سفر و گردشگری

66 استارتاپ

حمل و نقل

59 استارتاپ

غذا و آشامیدنی

56 استارتاپ

تبلیغات

47 استارتاپ

خدمات حرفه ای

43 استارتاپ

املاک

40 استارتاپ

محتوا و نشر

34 استارتاپ

ورزش

32 استارتاپ

پوشاک

31 استارتاپ

سخت افزار

30 استارتاپ

طراحی

29 استارتاپ

خدمات اداری

27 استارتاپ

ویدئو

25 استارتاپ

کالاهای مصرفی

19 استارتاپ

هوش مصنوعی

18 استارتاپ

بازی

12 استارتاپ

ساخت و تولید

10 استارتاپ

توسعه پایدار

9 استارتاپ

موبایل

8 استارتاپ

پرداختها

8 استارتاپ

بیوتکنولوژی

7 استارتاپ

فناوری اطلاعات

7 استارتاپ

انرژی

5 استارتاپ

علوم و مهندسی

5 استارتاپ

موسیقی و آوا

4 استارتاپ

الکترونیک

3 استارتاپ

وام و سرمایه

3 استارتاپ

منابع طبیعی

2 استارتاپ

دولت و نظامی

0 استارتاپ

جدیدترین استارتاپها

وبلاگهای سراسر اکوسیستم

یکی از آفات مهم مرکبات یکی از آفات ...

آفت جوانه خوار مرکبات یکی از آفات مهم درختان میوه ی دانه ...

چرا CRM در کسب و کار مهم است ...

از آنجایی که CRM در کسب و کار مهم است، مردم می‌خواهند ...

بیماری گموز پسته و راه مبارزه با آن ...

گموز پسته یا پوسیدگی طوقه و ریشه از مهمترین بیماری های درخت ...