فهرست شتابدهنده
  • 104 مورد

شتابدهنده تافردا

شتابدهنده تافردا یک شتابدهنده در شهر تهران می باشد

کارگروه طراحی نوروبیومیمتیک مد و پوشاک شتابدهنده آباناکارگروه طراحی نوروبیومیمتیک مد و پوشاک شتابدهنده آبانا

کارگروه طراحی نوروبیومیمتیک مد و پوشاک شتابدهنده آبانا

کارگروه طراحی نوروبیومیمتیک مد و پوشاک شتابدهنده آبانا یک شتابدهنده در شهر تهران می باشد

شتابدهنده دانش بنیان آرادشتابدهنده دانش بنیان آراد

شتابدهنده دانش بنیان آراد

شتابدهنده دانش بنیان آراد یک شتابدهنده در شهر قم می باشد

کارگروه مشاوره ی ژنتیک و تولید کیتکارگروه مشاوره ی ژنتیک و تولید کیت

کارگروه مشاوره ی ژنتیک و تولید کیت

شتابدهنده در حوزه ی مشاورات ژنتیک و تولید کیت های تشخیصی

خانه نوآوری تعلیم و تربیتخانه نوآوری تعلیم و تربیت

خانه نوآوری تعلیم و تربیت

شتاب‌دهنده تخصصی در حوزه تعلیم و تربیت

اسمارت ایکساسمارت ایکس

اسمارت ایکس

شتابدهنده تخصصی حوزه سلامت و کشاورزی هوشمند

اکسیر

اکسیر یک شتابدهنده و فضای کار اشتراکی در شهر مشهد می باشد

شتابدهنده گذرشتابدهنده گذر

شتابدهنده گذر

شتابدهنده گذر، شتابدهنده تخصصی عمران، انرژی، محیط زیست

کارخانه نوآوری و شتابدهی مادکارخانه نوآوری و شتابدهی ماد

کارخانه نوآوری و شتابدهی ماد

اولین شتابدهنده تخصصی فراورده های دارویی کشور

سورسسورس

سورس

استارتاپ استودیو و شتابدهنده دانشگاهی وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

شتاب دهنده مهام توسشتاب دهنده مهام توس

شتاب دهنده مهام توس

عضو انجمن صنفی کارفرمایی شتاب دهند ه های خراسان رضوی