فهرست شتابدهنده
  • 108 مورد
اکسیژناکسیژن

اکسیژن

شتابدهنده تخصصی حوزه سخت افزار

مرکز نوآوری فینودادمرکز نوآوری فینوداد

مرکز نوآوری فینوداد

مرکز نوآوری فینوداد یک شتابدهنده و فضای کار اشتراکی در شهر تهران می باشد

شتاب دهنده زر تک اروند

شتابدهنده اروتد تک به عنوان اولین شتابدهنده در زمینه : کشاورزی، بیوتکنولوژی، امنیت غذایی و نفت و گاز و نرم ...

شتابدهنده بُن‌دا لَبشتابدهنده بُن‌دا لَب

شتابدهنده بُن‌دا لَب

شتابدهنده بن‌دا لب از استارتاپ‌های فناور در حوزه زیست‌فناوری در قالب شتابدهی و سرمایه‌گذاری حمایت می‌کند.

شتابدهنده انار

شتابدهنده حوزه توسعه اقتصاد دیجیتال

شاهکارشاهکار

شاهکار

اکران سیستم کسب و کار پلتفرمی با رویکرد نوآوری باز در راستای تحقق جامعه نسل پنجم

شتاب دهنده دانش بنیان صدر فرداشتاب دهنده دانش بنیان صدر فردا

شتاب دهنده دانش بنیان صدر فردا

صدر فردا به عنوان یکی از شرکت‌های فرعی هلدینگ صدر تامین و در قالب شتاب دهنده تخصصی، با ماموریت توسعه ...

اکتوتکاکتوتک

اکتوتک

اکتوتک یک شتابدهنده می باشد

شتابدهنده و مرکز نوآوری اینومکثشتابدهنده و مرکز نوآوری اینومکث

شتابدهنده و مرکز نوآوری اینومکث

شتابدهنده اینومکث از سال ۱۳۹۵ با رویکرد ترویج مفاهیم اکوسیستم نوآوری و راهکارهای موفقیت تیم‌های استارتاپی فعالیت خود را آغاز ...

شتابدهنده تافردا

شتابدهنده تافردا یک شتابدهنده در شهر تهران می باشد

مرکز نوآوری اروندتکمرکز نوآوری اروندتک

مرکز نوآوری اروندتک

مرکز نوآوری اروندتک یک شتابدهنده در شهر خرمشهر می باشد

کارگروه طراحی نوروبیومیمتیک مد و پوشاک شتابدهنده آباناکارگروه طراحی نوروبیومیمتیک مد و پوشاک شتابدهنده آبانا

کارگروه طراحی نوروبیومیمتیک مد و پوشاک شتابدهنده آبانا

کارگروه طراحی نوروبیومیمتیک مد و پوشاک شتابدهنده آبانا یک شتابدهنده در شهر تهران می باشد

شتابدهنده دانش بنیان آرادشتابدهنده دانش بنیان آراد

شتابدهنده دانش بنیان آراد

شتابدهنده دانش بنیان آراد یک شتابدهنده در شهر قم می باشد