بهترین توری پنجره دوجداره کدام است؟

بهترین توری پنجره دوجداره کدام است؟

ت یکی از ساده ترین راه ها برای حفظ محیط زیست، حذف سموم شیمیایی است. با نصب توری پنجره برای همیشه از مزاحمت حشرات راحت می شوید. به جای استفاده از حشره کش های رایج می توانید یکی از انواع توری های پنجره را نصب کنید. قیمت توری پنجره دو جداره چندان زیاد نیست اما کارایی آن فوق العاده است. هزینه ای که برای نصب توری درب و پنجره صرف می شود، یکبار است ولی تا سالیان زیادی این سازه کارایی دارد. اصلا مهم نیست در چه محلی زندگی می کنید یا چقدر پنجره ها را باز می کنید. حشرات در همه جا هستند و از کوچکترین روزنه ها وارد ساختمان می شوند. حتی وقتی برای ۱۰ دقیقه پنجره ها را باز می کنید تا هوای منزل تازه شود، امکان ورود مگس و پشه به داخل خانه وجود دارد. آیا توری چسبی کارایی خوبی دارد؟ یکی از ساده ترین راه ...

متن کامل نوشته در سایت هوم سرویز

منبع بلاگ

هوم سرویز

هوم سرویز

سامانه هوشمند درخواست خدمات

    نظرات