کنوانسیون سازمان ملل مربوط به موافقت نامه‌های حل اختلاف بین المللی از طریق میانجی‌گری

کنوانسیون سازمان ملل مربوط به موافقت نامه‌های حل اختلاف بین المللی از طریق میانجی‌گری

با شناسایی این کنوانسیون،طرفین در تجارت بین المللی، با انتخاب شخص یا اشخاص ثالث به عنوان میانجی، برای یافتن راه حل دوستانه، میانجی‌گری را به عنوان روش مناسب حل اختلاف تجاری خود بر می گزینند؛ این نکته را در نظر دارند که میانجی‌گری، به عنوان جایگزین دادرسی، داخلی و بین المللی مورد توفیق قرارگرفته است؛ با لحاظ کردن میانجی‌گری از مزایای آن مانند کاستن از اختلافاتی که به پایان رابطه تجاری می انجامد، تسهیل کردن روابط مالی میان تجار، کاهش خطا در اجرای عدالت و انصاف توسط دولت ها بهره مند می شوند. توافق کردندکه ثبت ساختاری برای یک سازش نامه بین المللی حاصل از میانجی‌گری، که مورد قبول دولت ها با ساختار حقوقی، اجتماعی، اقتصادی متفاوت باشد، می تواند منجر به توسعه یکسان سازی روابط اقتصادی بین المللی شود. توافق به شکل زیر اجرایی می شود: برای خواندن سریع هر بخش، روی عنوان آن کلیک کنید پنهان کردن فهرست ...

متن کامل نوشته در سایت وینداد

منبع بلاگ

وینداد

وینداد

خدمات حقوقی آنلاین

نظرات