قانون جدید تخفیفات بیمه شخص ثالث

تخفیفات بیمه شخص ثالث از بین نمی رود بیمه شخص ثالث خودرو پرطرفدار ترین بیمه مورد استفاده در بین صاحبان خودرو است و تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث از عوامل موثر در تعیین حق بیمه شخص ثالث خودروها می باشد. طبق قوانین جدید اعلام شده بیمه مرکزی دیگر با یک بار خسارت دیدن خودرو همه ی سوابق تخفیف خودرو از بین نمی رود و فقط درصدی از تخفیفات عدم خسارت بیمه شخص ثالث خودرو کم می شود. تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث در جدول زیر درصد تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث بر اساس تعداد سالی که خودرو تصادف نکرده است ذکر شده است : سال ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ خسارت ۵% ۱۰% ۱۵% ۲۰% ۲۵% ۳۰% ۳۵% ۴۰% ۴۵% ۵۰% ۵۵% ۶۰% ۶۵% ۷۰% تخفیفات عدم خسارت بیمه شخص ثالث از بین نمی رود تا پایان سال ...

متن کامل نوشته در سایت آوانس

منبع بلاگ

آوانس

آوانس

هوشمندی در حمل و نقل

    نظرات