بازدید رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان قزوین از شتابدهنده هکسین

بازدید رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان قزوین از شتابدهنده هکسین

روز پنجشنبه ۲۲ شهریور ماه، رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان قزوین از شتابدهنده سخت افزاری هکسین بازدید کردند. در این بازدید جناب دکتر پیمان نامدار، ضمن آگاهی از دستاوردهای علمی و پژوهشی مرکز فناوری و نوآوری سینتک ، با استارتاپ های حوزه پزشکی شتابدهنده هکسین آشنا شدند. بازدید رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان قزوین از شتابدهنده هکسین بازدید رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان قزوین از شتابدهنده هکسین در پایان در جلسه ای زمینه های مختلف همکاری میان مراکز تحقیقاتی سینتک و مرکز فوریت های پزشکی استان بررسی شد. بازدید رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان قزوین از شتابدهنده هکسین

متن کامل نوشته در سایت هکسین

منبع بلاگ

هکسین

هکسین

شتابدهنده سخت افزاری

نظرات