تولید ناخالص داخلی چیست؟ | تولید ناخالص داخلی کشورها

تولید ناخالص داخلی چیست؟ تولید ناخالص داخلی، Gross Domestic Product یا GDP، به معنی تمام پول یا ارزش بازار یک کشور است که شامل همه‌ی کالاها و خدمات تمام شده در محدوده‌ی مرزهای یک کشور در بازه‌ی زمانی مشخص است. پی‌پینگ به این سوال به طور کامل پاسخ می‌دهیم که تولید ناخالص داخلی چیست و چگونه محاسبه می‌شود. تولید در عبارت تولید ناخالص داخلی به معنی تولیدات و یا خروجی اقتصادی کالا و خدمات فروخته شده در بازار است. کلمه‌ی ناخالص به این معنی است که تولیدات بدون در نظر گرفتن مصارف آینده‌شان به شمارش در می‌آیند. در همه‌ی این موارد، رسید نهایی فروش تولیدات به تولید ناخالص داخلی اضافه می‌شود. تولید ناخالص داخلی GDP درآمد ناخالص ملی نیز از این جهت مشابه تولید ناخالصی ملی است زیرا معیار سنجش هر دو ملیت است نه جغرافیا؛ تفاوت آن‌ها در نحوه‌ی محاسبه است که در ادامه‌ی مقاله با انواع محاسبه‌ی GDP آشنا می‌شویم. تولید ناخالص اسمی مقدار GDP بدون در نظر گرفتن هرگونه تورم است. از تولید ناخالص داخلی واقعی برای محاسبه‌ی میزان رشد GDP استفاده می‌شود. تولید ناخالص داخلی با سه روش محاسبه می‌شود. در این‌جا فرمول محاسبه‌ی تولید ناخالص داخلی با روش هزینه محور را می‌بینیم. تولید ناخالصی داخلی معمولا توسط سازمان ملی آمار کشورها زیر نظر استاندارد بین‌المللی محاسبه می‌شود. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی چیست؟ این شاخص با محاسبه‌ی درصد تغییرات GDP واقعی (با در نظر گرفتن تورم) از یک بازه‌ی زمانی تا یک بازه‌ی دیگر به دست می‌آید. این عدد از تقسیم تولید ناخالص داخلی اسمی به جمعیت کل آن کشور محاسبه می‌شود. تولید ناخالص داخلی برای اقتصاد دانان و سرمایه گذاران همان‌طور که تصور می‌شود، ‌ تولیدات و رشد اقتصادی که با GDP محاسبه می‌شود، تاثیر بزرگی بر تک تک اعضای آن اقتصاد دارد.

متن کامل نوشته در سایت پی‌پینگ

    منبع بلاگ

    پی‌پینگ

    پی‌پینگ

    راهکاری جامع برای پرداخت کسب و کارها

    نظرات