سموم کشاورزی

آقای سید مهدی حسینی یزدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: وی با بیان اینکه ۲۷ هزار تن سم برای محصولات کشاورزی در کشور مصرف می‌شود گفت: از این رقم ۲۵ درصد وارد می‌شود که از این میزان ۷ تا ۸ درصد سمومی هستند که تولید آن درداخل صرفه اقتصادی ندارد. آقای حسینی یزدی با بیان اینکه در حال حاضر ۴۰ درصد از سموم استفاده شده، پر خطر است گفت: کشاورزان باید در استفاده از این سم برای محصول توجهات لازم را داشته باشند و اگر دوره آن ۱۴ روزه است، آن را رعایت کنند، اما این دوره، رعایت نمی‌شود. آقای حسینی یزدی با تاکید بر ایجاد رقابت میان کشاورزان برای استفاده درست از سموم گفت: میزان سموم ثبت شده در کشور بسیار پایین است و باید این میزان افزایش یافته و از آفت کش‌های جدید استفاده شود.

متن کامل نوشته در سایت سروبان

    منبع بلاگ

    سروبان

    سروبان

    بزرگترین بازار خریدوفروش محصولات کشاورزی

    نظرات