چگونه مانند هوآوی ارزش سازمانی بسازیم؟

در هوآوی اعتقاد بر این است که ارزش از طریق کار، دانش، سرمایه و کارآفرینی صورت می‌گیرد، برای ایجاد سیستم توزیع ارزش، باید اجزای ارزش آفرینی را مجددا تعریف کرده و آن را از تئوری اقتصادی سنتی که معتقد است کار، ارزش آفرینی می‌کند جدا کنیم. نمی‌توان صرفا روی نقش کار، به خصوص کاردستی، تاکید کرد.

متن کامل نوشته در سایت همبودگاه

  منبع بلاگ

  همبودگاه

  همبودگاه

  همبودگاه یک شبکه اجتماعی تخصصی در حوزه کتاب است.

   نظرات