سرمایه‌گذاری بر روی منابع مالی یا منابع انسانی؟

سرمایه‌گذاری بر روی منابع مالی یا منابع انسانی؟

مدیران هواوی معتقدند که افزایش سرمایه انسانی را نسبت به افزایش سرمایه مالی را باید در اولویت قرار دهند و این جزیی از فلسفه و شیوه‌های رشد این شرکت است!

متن کامل نوشته در سایت همبودگاه

  منبع بلاگ

  همبودگاه

  همبودگاه

  همبودگاه یک شبکه اجتماعی تخصصی در حوزه کتاب است.

   نظرات