نکات مهم در کشت سورگوم
   
   نکات مهم در کشت سورگوم
   
   نکات مهم در کشت سورگوم

نکات مهم در کشت سورگوم نکات مهم در کشت سورگوم نکات مهم در کشت سورگوم

سورگوم به لحاظ اهمیت در بین غلات در دنیا بعد از گندم، برنج، ذرت و جو در مقام پنجم قراردارد. نام سورگوم نامی جهانی است و در همه زبانهای دنیا از این نام استفاده می‌شود. این گیاه از خانواده غلات است و از نظر فیزیولوژیکی جزو گیاهان چهارکربنه طبقه بندی می‌شود ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ادامه مطلب سورگوم به لحاظ اهمیت در بین غلات در دنیا بعد از گندم، برنج، ذرت و جو در مقام پنجم قراردارد. نام سورگوم نامی جهانی است و در همه زبانهای دنیا از این نام استفاده می‌شود. این گیاه از خانواده غلات است و از نظر فیزیولوژیکی جزو گیاهان چهارکربنه طبقه بندی می‌شود سورگوم به لحاظ اهمیت در بین غلات در دنیا بعد از گندم، برنج، ذرت و جو در مقام پنجم قراردارد. نام سورگوم نامی جهانی است و در همه زبانهای دنیا از این نام استفاده می‌شود. این گیاه از خانواده غلات است و از نظر فیزیولوژیکی جزو گیاهان چهارکربنه طبقه بندی می‌شود

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

  منبع بلاگ

  امداد کشاورز

  امداد کشاورز

  پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

  نظرات