روشهای حمایتهای مالی دولت از استارتاپهای صنایع خلاق و شرکتهای دانش بنیان

روشهای حمایتهای مالی دولت از استارتاپهای صنایع خلاق و شرکتهای دانش بنیان

و خلاق و استارت‌آپ‌های دانش‌بنیان فعال و اهمیت شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: دبیر ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی با بیان اینکه اقتصاد دانش‌بنیان در شرکت‌ها خلاصه نمی‌شود اظهار کرد: سجادی نیری با اشاره به مدل کسب و کار استارت‌آپ‌های دانش‌بنیان گفت: وی درباره شرکت‌های خلاق و خدماتی و استارت‌آپ‌های دانش‌بنیان فعال بیان کرد: «عمده استارت‌آپ‌های دانش‌بنیان فعال، شرکت‌های خدماتی و صنایع فرهنگی هستند که متاسفانه در گذشته این استارت‌آپ‌ها از گردونه حمایتی دانش‌بنیان خارج بودند البته به تازگی آنها هم مشمول حمایت‌ شده‌اند.» اجرایی شدن زیست بوم شرکت‌های خلاق و خدماتی در سه محور اساسی دبیر کارگروه برنامه توسعه زیست بوم شرکت‌های خلاق با اشاره به مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان خدماتی گفت: سجادی نیری با اشاره به اینکه زیست‌بوم شرکت‌های خلاق در ستاد نرم و هویت‌ساز معاونت و در سه محور اجرایی می‌شود بیان کرد: «تسهیل‌گری و رفع موانع توسعه زیست بوم شرکت‌های خلاق، تجمیع همکاری آنها با سایر دستگاه‌های دولتی و حمایت معاونت از شرکت‌های خلاق بخش‌هایی از حمایت‌ها است.» دبیر ستاد نرم و هویت‌ساز معاونت علمی با اشاره به اینکه استارت‌آپ‌ها هم همانند شرکت‌های دانش‌بنیان مورد حمایت قرار می‌گیرند اظهار کرد: سجادی نیری با اشاره به اهمیت شرکت‌های دانش‌بنیان و حمایت‌ها از شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق یادآور شد: «شرکت‌های دانش‌بنیان توان تاثیر گذاری بر روی یکدیگر را دارند برای مثال برخی از آنها در تولید محتوا می‌توانند محصولاتی را به وجود آورند که همین موضوع سبب کمک رساندن به دیگر شرکت‌های دانش‌بنیان می‌شود همچنین شرکت‌های خلاقی که در تولیدات فرهنگی فعالیت می‌کنند، بازار بکری را در اختیار دارند که می‌تواند سبب توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری شود.»

متن کامل نوشته در سایت شتابدهنده هاوش

  منبع بلاگ

  شتابدهنده هاوش

  شتابدهنده هاوش

  هاوش؛ شتابدهنده صنایع خلاق

   نظرات