بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد از مرکز نوآوری شهری و شتابدهنده های مستقر

بازدید جناب آقای مهندس فعالی معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری یزد به همراه مهندس بیگی مدیر عامل سازمان فاوا و مهندس میرشمسی از مرکز نوآوری شهری و شتابدهنده های مستقر در مرکز

متن کامل نوشته در سایت مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

منبع بلاگ

مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

ایده های کسب و کارتان را با ما در میان بگذارید

    نظرات