نقش جهانی CVC در جهان

نقش جهانی CVC در جهان

صتدوق‌های سرمایه گذار شرکتی (CVC) در مسیر رشد و ترقی! شرکت‌ها هنوز به دنبال بازپرداخت مالی بوده اما از آنجایی که دیجیتال سازی به سرعت در حال تغییر صنایع مختلف در سراسر جهان است، رهبران از CVC و سایر ابزارهای سرمایه گذاری (از جمله این رقم به صتدوق‌های سرمایه گذار شرکتی (CVC) یک با افزایش انتظارات شرکت‌ها و رشد صتدوق‌های سرمایه گذار شرکتی‌ها (CVC)، شرکت‌ها برای موفقیت هر چه بیشتر خود باید قابلیت‌های CVC‌های خود را بهبود بخشیده و رشد دهند. صتدوق‌های سرمایه گذار شرکتی بهترین شیوه‌ها را برای نوآوری هر چه بیشتر سازمانی خود اعمال می‌کنند! صتدوق‌های سرمایه گذار شرکتی در مسیری حرکت کرده تا حداکثر بازدهی را داشته باشند و در این مسیر نیاز دارند تا از یک سری شیوه‌های کلیدی و نوآورانه استفاده کنند. برای شروع، یک شرکت باید تصمیم بگیرد که آیا هدف اصلی آن واحد CVC صرفا انجام تراکنش‌های مالی بوده یا قصد اتخاذ تصمیمات استراتژیک و نوآورانه است. یک شرکت همچنین باید تعیین کند که واحد CVC آن در چه مکان هایی باید به دنبال یافتن سرمایه گذاری‌های بالقوه خود باشد. زمینه‌های مرتبط چون راهنمایی برای واحدهای CVC عمل کرده که با تکیه بر آن‌ها می‌توان اطمینان حاصل کرد که سرمایه گذاری‌های آینده در حوزه‌ی فعالیت کسب و کار صورت خواهند گرفت - که به نوبه‌ی خود مدیران ارشد را درگیر و مشتاق می‌کند. یک شرکت باید یک شخص باتجربه خارجی را برای هدایت سازمان CVC خود پیدا کند - شخصی که به شبکه‌های مناسب متصل بوده و تخصص فنی برجسته‌ای داشته باشد. جذب نیروی با استعداد برای یک سازمان CVC از داخل و خارج از شرکت بسیار حیاتی است. یک واحد CVC نیاز به استقلال داشته اما از طرفی نیز ممکن است نیاز به کارشناسان از دیگر شرکت‌ها یا منابع دیگر داشته باشد که باید شرکت را به این کار تشویق کرد. یک شرکت باید فرآیندهای تصمیم گیری چابکی را به کار برده تا واحد CVC آن بتواند با سرعت رشد استارتاپ‌ها همگام باشد. ضروری است که یک شرکت بتواند واحد CVC خود را به طور مداوم در طول چرخه‌های اقتصادی و نیز رکودها به منظور حفظ اعتبار در بازار VC تامین مالی کند.

متن کامل نوشته در سایت مرکز نوآوری و کارآفرینی طرفه نگار

منبع بلاگ

مرکز نوآوری و کارآفرینی طرفه نگار

مرکز نوآوری و کارآفرینی طرفه نگار

با ما برای پیشرفت شروع کنید

    نظرات