تفاوت دیه و اَرش چیست؟ اَرش چگونه محاسبه میشود؟

تفاوت دیه و اَرش چیست؟ اَرش چگونه محاسبه میشود؟

مطابق ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی: هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعا مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد. اگر فردی مرتکب قتل عمد شود باید دیه‌ی کامل آن شخص را بپردازد، اما اگر این قتل به صورت اتفاق و غیرعمد شناسایی شود باید ارش آن را بپردازد که این ارزش کمتر از دیه میباشد. چشم به عنوان یک عضو بدن دیه‌ی مشخصی دارد که درصورت آسیب دیدن باید پرداخت شود اما غده‌ی تیرویید به طور مثال دیه‌ی مشخصی ندارد و بر اساس صدمه‌ی وارده ارش آن مشخص میشود. این ارش‌ها بر اساس دیه‌ی کامل بدون تغلیط ماه‌های حرام محاسبه میشود، درصورت وقوع در ماه حرام یک سوم این ارش به خسارت کل اضافه خواهد شد. انواع ارش مشخص شده برای سر و صورت انواع ارش مشخص شده برای دیگر اعضای بدن متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود ولی به پوست نازک روی استخوان نرسد. متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود ولی به پوست نازک روی استخوان نرسد. سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد. سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد.

متن کامل نوشته در سایت آوانس

  منبع بلاگ

  آوانس

  آوانس

  هوشمندی در حمل و نقل

   نظرات