استارتاپی که مدل سنتی تولید پوشاک را تغییر خواهد داد

استارتاپی که مدل سنتی تولید پوشاک را تغییر خواهد داد

بخشی از آسیب‌هایی که صنعت پوشاک به محیط زیست وارد می‌کند ناشی از مدل سنتی این صنعت است. در مدل سنتی همواره ضایعات وجود خواهد داشت چرا که تولید پیش از سفارش صورت می‌گیرد. روش این استارتاپ به این شکل است که هیچ محصولی پیش از فروش تولید نمی‌شود و در واقع هیچ لباس مرده‌ای وارد بازار نمی‌شود.

متن کامل نوشته در سایت شرکت توسعه کارآفرینی بهمن

منبع بلاگ

شرکت توسعه کارآفرینی بهمن

شرکت توسعه کارآفرینی بهمن

حمایت و تجاری‌سازی طرح های پژوهشی نوآورانه و سرمایه‌گذاری جسورانه

    نظرات