راه‌اندازی سامانه سوپرمارکت خدمات گروه مالی بانک مسکن

شایان ذکر است که طراحی سامانه باید به‌گونه‌ای باشد که امکان گسترش ماژولار آن فراهم بوده و توانایی رشد در ابعاد تعداد مشتریان این گروه را داشته باشد. این سامانه می‌بایست از استانداردهای فنی مناسب برخوردار بوده و بتواند تاییدیه فنی توسعه خدمات کارآفرینی مسکن را احذ کند.

متن کامل نوشته در سایت توسعه کارآفرینی مسکن

منبع بلاگ

توسعه کارآفرینی مسکن

توسعه کارآفرینی مسکن

شتابدهنده وابسته به بانک مسکن که روی موضوعات مسکن و شهرسازی، حمل و نقل و مالی متمرکز است

    نظرات