سرمایه گذار خطرپذیر شرکتی موفق # شماره_۲

سرمایه گذار خطرپذیر شرکتی موفق # شماره_۲

نکته‌ی کلیدی برای موفقیت یک CVC از نظر اولریش: «داشتن راه‌های جایگزین برای سنجش ارزش استراتژیک» اولریش کوئی از بی ام دبلیو آی ونچرز - راه‌های جایگزین برای سنجش ارزش استراتژیک اولریش معتقد است که داشتن راه‌های جایگزین برای سنجش ارزش استراتژیک بسیار مهم و کلیدی است. در حالی که ریس برای سنجش ارزش استراتژیک بر روش‌های خاصی متمرکز شده بود، اولریش طیف این ارزش‌ها را گسترده‌تر کرده و اظهار داشت که راه‌های زیادی برای خلق ارزش وجود دارد و تیم‌های سرمایه گذاری در هنگام انتخاب مورد سرمایه گذاری به آزادی عمل احتیاج دارند:

متن کامل نوشته در سایت مرکز نوآوری و کارآفرینی طرفه نگار

منبع بلاگ

مرکز نوآوری و کارآفرینی طرفه نگار

مرکز نوآوری و کارآفرینی طرفه نگار

با ما برای پیشرفت شروع کنید

    نظرات