پلاگ اند پلی شتابدهنده‌ای برای ضایعات پلاستیک تاسیس می‌کند

پلاگ اند پلی شتابدهنده‌ای برای ضایعات پلاستیک تاسیس می‌کند

این طرح با مشارکت شرکت‌ها و نهادهای مختلفی اجرا خواهد شد. سعید عمیدی بنیانگذار و مدیر ارشد اجرایی پلاگ اند پلی می‌گوید «من باور دارم وقتی همه‌ی ذینغعان را اعم از شرکت‌های بزرگ، کارآفرینان، استارتاپ‌ها و دانشگاه‌ها گرد هم بیاوریم می‌توانیم تغییر ایجاد کنیم.

متن کامل نوشته در سایت شرکت توسعه کارآفرینی بهمن

منبع بلاگ

شرکت توسعه کارآفرینی بهمن

شرکت توسعه کارآفرینی بهمن

حمایت و تجاری‌سازی طرح های پژوهشی نوآورانه و سرمایه‌گذاری جسورانه

    نظرات