دعوت به کارگاه مساله یابی سازمان بازآفرینی شهری مشهد

دعوت به کارگاه مساله یابی سازمان بازآفرینی شهری مشهد

نسبت به برگزاری کارگاه مسئله یابی با حضور مسئولین سازمان مربوطه برنامه ریزی نموده است.

متن کامل نوشته در سایت مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

  منبع بلاگ

  مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

  مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

  ایده های کسب و کارتان را با ما در میان بگذارید

   نظرات