فراخوان دریافت مقاله « دوازدهمین همایش بین‌المللی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی »

پذیرش مقاله «دوازدهمین همایش بین‌المللی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی» در پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی آغاز شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، بنا بر اطلاع دبیرخانه این همایش، پذیرش مقاله برای «دوازدهمین همایش بین‌المللی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی» آغاز شد.

متن کامل نوشته در سایت مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

    نظرات