آموزش مدل سازی در UML و معرفی نمودارهای آن

آموزش مدل سازی در UML و معرفی نمودارهای آن

اگر بخواهیم به زبانی بسیار ساده بگوییم، UML روشی برای به تصویر کشیدن یک برنامه‌ی نرم‌افزاری با استفاده از مجموعه‌ای از اشکال است. UML روشی برای به تصویر کشیدن یک برنامه‌ی نرم‌افزاری با استفاده از مجموعه‌ای از نمودارهاست. UML اولین بار در سال ۱۹۹۴ توسط Grady Booch، James Rumbaugh، Ivar Jacobson و شرکت نرم‌افزاری Rational برای استفاده در طراحی شی‌گرا معرفی شد. UML مزایای بسیاری، مثل انعطاف‌پذیری دارد و می‌توانیم با آن یک سیستم را از دو جنبه‌ی ساختاری و رفتاری مدل کنیم. یکپارچگی بیشتر بین مدل‌های ساختاری (ثل نمودار کلاس (Class Diagram)) و مدل‌های رفتاری (مثل نمودار فعالیت (Activity Diagram)). هر شکل در نمودار UML نمایانگر یک شی یا کلاس است. نکته‌ی کلیدی در استفاده از UML در تولید نرم‌افزار به هم وصل کردن این اشکال است تا از این طریق بتوانیم ارتباط اشیاء با هم و جریان داده و اطلاعات را نشان دهیم. به طور کلی می‌توان گفت که از UML در مدل‌سازی فرایند تجاری نیز استفاده می‌شود. UML به عنوان ابزاری برای تولید نرم‌افزار عرضه شد، اما بعدا مشخص شد که با استفاده از مجموعه‌ای کوچک از نمودارها می‌توان به خوبی یک فرایند کسب‌وکار را مدل کرد. استفاده از UML برای یکسو کردن فعالیت‌های توسعه‌دهندگان نرم‌افزار و تحلیل‌گران کسب‌وکار به توسعه‌ی محصولات بسیار کمک می‌کند. آموزش ۱۰ مرحله‌ای برای مدل‌‌سازی فرایند با استفاده از نمودار فعالیت UML (ارتباط)، Composite Structure (ترکیب ساختار)، Interaction Overview (نمای کلی تعاملات)، Timing (زمان‌بندی)، Deployment (استقرار و توزیع). از دیدگاه تولید نرم‌افزار، نمودار کلاس یکی از مفیدترین نمودارهاست، چون با مدل کردن کلاس‌ها، شناسه‌ها، عملیات‌ها و روابط بین اشیاء، ساختار یک سیستم را به خوبی مشخص می‌کند. نمودار کلاس ستون اصلی بیشتر متدهای شی گرا مثل UML است. این نمودار ساختار استاتیک سیستم را در زمانی مشخص توصیف می‌کند. می‌توانیم از آن برای تست دقت نمودارهای کلاس استفاده کنیم. این نمودار با مدل‌سازی جریان کنترل از یک فعالیت به فعالیت دیگر، ماهیت پویای یک سیستم را مدل می‌کند. معمولا از این نمودار برای مدل کردن جریان کاری یا فرایندهای کسب‌وکار و عملیات‌های داخلی استفاده می‌شود. آموزشی ۱۰ مرحله‌ای برای مدل‌‌سازی فرایند با استفاده از نمودار فعالیت این نمودار با استفاده از عامل‌ها و موردهای کاربرد، عملکرد یک سیستم را مدل می‌کند. از این نمودار می‌توان برای مدل کردن اشیاء Reactive (انفعالی) استفاده کرد که با وقوع رخدادهایی خاص فعال می‌شوند. این نمودار هم ساختار استاتیک و هم رفتار پویای سیستم را توصیف می‌کند. این نمودار، ترکیبی از نمودارهای فعالیت و توالی است. این نمودار یک توالی از عملیات‌ها را مدل می‌کند. باید از نشانه‌گذاری‌های نمودار تعامل برای این نمودار نیز استفاده کنید. هم‌چنین می‌توانیم از نشانه‌های مجزا برای نشان دادن عمیات‌ها، شناسه‌ها و مسئولیت‌های یک کلاس استفاده کنیم. برای نوع تعریف یک کلاس می‌توانیم از نشانه‌های زیر استفاده کنیم: از خطوط نیز برای نشان دادن روابط بین اجزاء استفاده می‌کنیم. نمودار فعالیت برای نشان دادن State (حالت) هر فعالیت دارای نشانه است. نمودار Use Case نیز دارای نشانه‌هایی برای نمایش عامل‌ها و موردهای کاربرد است. ابزارهایی که می‌توانید از آنها برای رسم نمودارهای UML استفاده کنید برای رسم نمودارهای UML می‌توانید از ابزارهای نرم‌افزاری بسیاری استفاده کنید.

متن کامل نوشته در سایت فرانش

منبع بلاگ

فرانش

فرانش

مشاهده و فروش آموزش ویدئویی

نظرات