آشنایی با الحاقیه بیمه شخص ثالث

آشنایی با الحاقیه بیمه شخص ثالث

آشنایی با الحاقیه بیمه شخص ثالث اگر تاریخ صدور بیمه نامه شما اواسط سال باشد، با شروع سال جدید و اعلام نرخ جدید دیه، باید مابه تفاوت حق بیمه را به صورت الحاقیه پرداخت کنید. در غیر این صورت در زمان حادثه نمی‌توانید همه‌ی خسارت جانی و مالی را از بیمه بگیرید و بخشی از آن را باید از جیب خود پرداخت کنید. الحاقیه اصلاحی یکی از انواع الحاقیه بیمه است که به مواردی از قبیل تغییر آدرس بیمه گذار، محل مورد بیمه یا تغییر در شماره شاسی و موتور در بیمه شخص ثالث، تغییر شماره تماس و … اطلاق می‌شود. زمانی که ارزش مورد بیمه، مدت بیمه، یا خطرات مورد بیمه افزایش یابد، الحاقیه اضافی با پرداخت حق بیمه صادر می‌شود. در این بیمه نامه میزان تعهدات تحت پوشش بر اساس دیه ماه‌های عادی و حرام که توسط قوه قضاییه اعلام می‌شود، تعیین می‌گردد. بنابراین با تغییر میزان دیه در ماه‌های عادی و ماه حرام در هر سال باید پوشش‌های بیمه نامه ثالث به روز شود. الحاقیه بیمه شخص ثالث حذف شد شرکت‌های بیمه هم باید به صورت خودکار، سقف تعهد مالی و جانی را در بیمه نامه‌های ثالث افزایش بدهند. یکی از انواع این بیمه نامه‌های کوتاه مدت بیمه بدنه خودرو مبتنی برزمان است.

متن کامل نوشته در سایت آوانس

منبع بلاگ

آوانس

آوانس

هوشمندی در حمل و نقل

    نظرات