آشنایی با بیمه ی خودروهای خودران

آشنایی با بیمه ی خودروهای خودران

بنابراین صنعت بیمه نیز در آینده به واسطه‌ی هوشمند شدن وسایل نقلیه اطراف ما و و هوش مصنوعی بالای آنها دچار مشکلات بسیاری خواهند شد. صنعت بیمه نگران از خودرو‌های خودران ساخت خودروهای خودران به امید کاهش مشکلات ایمنی و تصادفات رانندگی مورد توجه است و این شاید خبر خوبی برای صنعت در کوتاه مدت تصادفات کاهش خواهد یافت اما در آینده زمانی که تصادفی روی دهد بسیار هزینه بر و مرگبار خواهد بود. برای بیمه‌ی خودروهای خودران چون در کنترل این ماشین‌ها انسان هیچ نقشی ندارد، تولیدکننده اتومبیل در کشورهایی که ماشین‌های خودران در آنها پیدا می‌شود، مسئول تمام حوادث مرتبط با اتومبیل است.

متن کامل نوشته در سایت آوانس

منبع بلاگ

آوانس

آوانس

هوشمندی در حمل و نقل

    نظرات