اصل جانشینی در بیمه – هزینه جبران خسارت را چه کسی پرداخت می کند؟

از اصول هشت گانه بیمه می‌باشد و از اصطلاحات بیمه ایست و به موجب این اصل پس از جبران هر خسارت، تمام حقوق قانونی که ممکن است به علت آن حادثه متوجه بیمه‌گذار شده باشد به بیمه‌گر منتقل می‌شود. طبق این قانون اگر دادگاه مسئول حادثه را به پرداخت مبلغ خسارتی بیشتر از مبلغی که بیمه‌گر به بیمه گذار پرداخت کرده است محکوم کند، اضافه این مبلغ به بیمه گذار داده می‌شود. اگر خسارت داده شده به بیمه گذار کافی نباشد و یا تعهد بیمه‌گر دارای فرانشیز باشد، هزینه جبران خسارت از مسئول حادثه دریافت و به بیمه گذار داده می‌شود.

متن کامل نوشته در سایت آوانس

  منبع بلاگ

  آوانس

  آوانس

  هوشمندی در حمل و نقل

   نظرات