استفاده از فناوری های ورزشی برای ثبت رکورد تاریخی دوی ماراتون جهان توسط دونده کنیایی الیود کیپچوگ

استفاده از فناوری های ورزشی برای ثبت رکورد تاریخی دوی ماراتون جهان توسط دونده کنیایی الیود کیپچوگ

قهرمان المپیک ریو برای نخستین بار افسانه و رویای دویدن دو ماراتن این دونده سال قبل رکورد ۲ ساعت و ۱ دقیقه به نام خود ثبت کرده بود. بررسی دقیق‌تر این مسابقه و رکورد حاصل شده بیش از پیش نقش پررنگ و مهم استفاده از فناوری در ورزش را نشان می‌دهد که به برخی از آنها اشاره می‌شود. برگزار کنندگان این رویداد جذاب با بهره گیری از اطلاعات هواشناسی بهترین روز و ساعت شروع مسابقه بر اساس شرایط آب و هوایی از منظر رطوبت، دمای هوا، سرعت باد و … را تعیین کردند. این کار کمک کرد تا بر خلاف مساب قات دیگر ماراتون، او سرعت خود را برای برداشتن نوشیدنی از روی میز‌های تعبیه شده در مسیر مسابقه کاهش ندهد. کمپانی نایک نیز به عنوان برترین تولید کننده پوشاک ورزشی به کمک این دونده ۳۵ ساله آمده بود کفش جدید و اختصاصی خود را با نام ه در طول این ماراتن بیش از این سرعت برای دویدن مسافت دو مارتون زیر ۲ ساعت لازم بود.

متن کامل نوشته در سایت مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

نظرات