بهترین رنگ برای اتاق خواب

طبق تحقیقی روی ۲۰۰۰ نفر که اتاق خواب آبی دارند مقدار خواب آنها ۷ ساعت و ۵۲ دقیقه در شب بوده این در حالی است که متوسط خواب هر آمریکایی ۷ ساعت می‌باشد. که بر طبق تحقیق افرادی که دارای اتاق خواب نقره‌ای هستند دارای متوسط خواب ۷ ساعت و۳۳ دقیقه بوده‌اند. بر طبق تحقیق افرادی که دارای اتاق خواب سبز هستند دارای متوسط خواب ۷ ساعت و ۳۳ دقیقه بوده‌اند بر طبق تحقیق افرادی که دارای اتاق خواب سبز هستند دارای متوسط خواب ۷ ساعت و ۳۳ دقیقه بوده‌اند بر طبق تحقیق افرادی که دارای اتاق خواب سبز هستند دارای متوسط خواب ۷ ساعت و ۳۳ دقیقه بوده‌اند

متن کامل نوشته در سایت یومی خانه

    منبع بلاگ

    یومی خانه

    یومی خانه

    طراحی دکوراسیون داخلی و بازسازی خانه وآشپزخانه

    نظرات