آیا تجربیات قبلی یک فرد معیار درستی برای استخدام اوست؟

آیا تجربیات قبلی یک فرد معیار درستی برای استخدام اوست؟

اولین چیزی که افراد در یک آکهی شغلی به دنبالش می‌گردند چیست؟ اینکه آیا آن‌ها تجربه‌ی مورد نیاز را دارند یا نه. کاملا عجیب به نظر می‌رسد اما این دقیقا منطبق با نتایج بررسی ۸۱ تحقیق است. مقاله‌ای که به تازگی توسط HBR منتشر شده است نشان می‌دهد که تجربیات گذشته‌ی یک فرد چیزی برای پیش‌بینی عملکرد آتی او ندارد. ممکن است پیش خودتان فکر کنید احمقانه است؛ چه نوع شغل‌هایی مورد بررسی قرار گرفته‌اند؟ پاسخ این است که تعداد بسیار بسیار زیادی. آن‌ها هزاران مطالعه را بررسی و ۸۱ تحقیق را که مرتبط‌ترین داده‌ها را داشت انتخاب و داده‌ها را بررسی کردند تا ببینند تجربه‌ی قبلی چطور عملکرد آتی را پیش‌بینی می‌کند. ون ادکینژ می‌گوید «ما ارتباط بسیار ضعیفی بین تجربه‌ی قبل از استخدام و عملکرد فرد هم در حین آموزش و هم در شغل دیدیم.» چک کردن اینکه آیا فرد قبلا این شغل را تجربه کرده و به چه مدت غیرمفید است.

متن کامل نوشته در سایت شرکت توسعه کارآفرینی بهمن

منبع بلاگ

شرکت توسعه کارآفرینی بهمن

شرکت توسعه کارآفرینی بهمن

حمایت و تجاری‌سازی طرح های پژوهشی نوآورانه و سرمایه‌گذاری جسورانه

    نظرات