بیمه شخص ثالث و پوشش های آن

در صورت رخ دادن حادثه یا ایجاد مشکل، بیمه ثالث راننده مقصر تمام خسارات جانی و مالی وارده به افرادی که در تصادف آسیب دیده‌اند را پرداخت میکند. هنگامی که دو خودرو تصادف می‌کنند بیمه شخص ثالث فرد مقصر، خسارت فرد خسارت دیده را تحت پوشش قرار می‌دهد. که به این پوشش تعهدات مالی به فرد یا افراد زیان دیده گفته می‌شود. هنگامی که در تصادف فردی به جز راننده آسیب جانی ببیند، بیمه شخص ثالث هزینه‌ی درمان او را پرداخت می‌کند و در صورت فوت فرد دیه کامل او به خانواده‌اش داده می‌شود که به این پوشش تعهدات جانی به فرد یا افراد زیان دیده می‌گویند. اگر راننده هم در تصادف آسیب جسمی و جانی دیده باشد، بیمه با سقف پوششی کمتر از تعهدات جانی به فرد یا افراد زیان دیده یعنی افرادی که در تصادف آسیب دیده‌اند، راننده مقصر را که دچار آسیب جانی نقص عضو یا فوت شده است را تحت پوشش قرار می‌دهد که به این پوشش تعهدات جانی به راننده مقصر می‌نامند. همچنین برای خودروی بدون بیمه شخص ثالث امکان خرید و فروش وجود ندارد. فقط در یک حالت جریمه دیرکرد به مبلغ حق بیمه اضافه میشود و آن زمانی است که خودرو به هر علتی در زمان سررسید در پارکنیگ توقیف بوده باشد. موضوع دیگری که شاید برای خیلی از صاحبان خودرو سوال باشد مسئله‌ی انتقال تخفیفات این نوع بیمه است. حالت دیگری نیز برای انتقال بیمه ثالث وجود دارد و آن خرید و فروش خودرو است. و یا در غیر این صورت با فروش خودرو بدون انتقال بیمه، می‌توانند بیمه را نیز به همراه با خودرو به خریدار جدید منتقل کنند.

متن کامل نوشته در سایت آوانس

منبع بلاگ

آوانس

آوانس

هوشمندی در حمل و نقل

    نظرات