تفاوت سهام عادی و سهام ممتاز در چیست؟

در این مطلب به تفاوت سهام عادی و سهام ممتاز و ویژگی‌ها و امتیازات هر یک می‌پردازیم. طبق مفاد تبصره ۱ ماده مذکور، سهم ممکن است بانام و یا بی‌نام باشد و به موجب تبصره ۲ در صورتی‌که برای بعضی از سهام یا رعایت این قانون مزایایی قایل شوند این گونه سهام، سهام ممتاز نامیده می‌شود. سهام عادی یا (Common stock) سندی است که بیانگر تعلق درصد معینی به اشخاص معین جهت بهره‌مندی از سود و مزایای شرکت می‌باشد. سهام عادی، همین سهامی است که شرکت‌ها عرضه می‌کنند و سهامداران به نسبت سهام خود، مالک شرکت می‌شوند. بر اساس ماده ۴۲ هر شرکت سهامی می‌تواند به موجب اساسنامه و همچنین تا موقعی که شرکت منحل نشده است طبق تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام، سهام ممتاز ترتیب دهد. هر گونه تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت با جلب موافقت دارندگان نصف به علاوه یک این گونه سهام انجام گیرد. این نوع امتیازها که باید در اساسنامه شرکت ذکر و به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام رسیده باشد عبارت است از: ۳- پرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران سهام ممتاز قبل از انحلال شرکت هنگامی که موضوع انحلال مطرح باشد. با تعریف سهام ممتاز در قانون تجارت، متوجه می‌شویم که این نوع سهام صرفا در شرکت‌های سهامی وجود دارد. ۳-سود این نوع از سهام، قبل از سود سهام عادی پرداخت می‌شود. ۶-در زمان انحلال شرکت، پس از تصفیه بدهی‌ها ابتدا حقوق دارندگان سهام ممتاز پرداخت می‌شود. ۱-گاهی برای دارندگان سهام ممتاز در ایران حق رای اضافی درنظرگرفته می‌شود. مثلا شرکت ممکن است تصمیم‌گیری در خصوص مساله خاصی را منوط به رای سهامداران ممتاز کند. ۳-ممکن است شرکت این امتیاز را برای شرکای ممتاز لحاظ کند که در این حالت اگر شرکتی ۲ سال متوالی زیان‌ده باشد و سودی به سهامداران پرداخت نکند در پایان سال سوم و هنگام پرداخت سود ابتدا باید سود ۲ سال گذشته سهامداران ممتاز را پرداخت و سپس به سراغ پرداخت سود سهامداران عادی می‌روند که به این ویژگی سهام ممتاز جمع‌شونده می‌گویند. ۲- در زمان تسویه‌حساب شرکت و تسویه مالی طلبکاران و صاحبان اوراق قرضه، سهامداران عادی تا قبل از اینکه سهامداران ممتاز پرداختی خود را بگیرند، پولی دریافت نخواهند کرد. ۳- سود سهام ممتاز از سهام عادی متفاوت و معمولا بزرگ‌تر است. ۵- سود سهام ممتاز معمولا تضمین شده است، یعنی اگر شرکت یک سال سودی پرداخت نکند، در پایان سال دوم باید ابتدا سود سال اول و دوم سهامداران ممتاز را پرداخت کند و سپس سود سال دوم سهامداران عادی را بپردازد. در پایان لازم به ذکر است که موضوع تفاوت سهام عادی و سهام ممتاز و آشنایی با ویژگی‌های هر کدام یکی از موضوعات مهم در حقوق کسب‌وکارها می‌باشد.

متن کامل نوشته در سایت وینداد

منبع بلاگ

وینداد

وینداد

خدمات حقوقی آنلاین

نظرات