بیمه مسئولیت چیست؟

بیمه مسئولیت پوششی برای مسئولیت بیمه گذار در مقابل خسارات جانی و مالی وارده بر افراد ثالث است. در حقیقت این نوع بیمه تعهد بیمه گذار در برابر دیگران است و همچنین جزیی از سیستم‌های بیمه عمومی محسوب می‌شود. این نوع بیمه برای پوشش دهی خساراتی که ممکن است افراد برای ایفای نقش‌های اجتماعی خود به دیگران وارد کنند به روی کار آمده است. براساس این بیمه، بیمه گذار در مقابل ضرر و زیان‌های مالی و جانی که بصورت غیر عمد به دیگر افراد وارد می‌کند مسئول است. همانطور که می‌دانید هر فردی با توجه به موقعیت شغلی که دارد ممکن است برای افراد مرتبط با حرفه‌ی خود باعث ایجاد خسارات جانی و مالی باشد. بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پوشش دهنده‌ی خسارت به افراد ثالث در رابطه با مشاغل است که انواع مختلفی دارد. انواع بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای مواردی از خسارات وارد شده به افراد ثالث وجود دارند که حتی اگر بیمه گذار مسئول آنان شناخته شوند، تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند.

متن کامل نوشته در سایت آوانس

  منبع بلاگ

  آوانس

  آوانس

  هوشمندی در حمل و نقل

   نظرات