اطلاعیه شماره هشت نوساخته ها

اثر شماره ۳۳- کد رهگیری تیم شرکت کننده ۹۵۰۸۱۷ اثر شماره ۳۹- کد رهگیری تیم شرکت کننده ۶۷۴۱۱۷ اثر شماره ۵۰- کد رهگیری تیم شرکت کننده ۰۵۰۱۰۶ اثر شماره ۸۹- کد رهگیری تیم شرکت کننده ۲۳۳۷۳۵ اثر شماره ۸۹- کد رهگیری تیم شرکت کننده ۲۳۳۷۳۵

متن کامل نوشته در سایت مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

  منبع بلاگ

  مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

  مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

  ایده های کسب و کارتان را با ما در میان بگذارید

   نظرات