اولین نشست جشنواره ملی نوآوری ساخت و ساز با حضور شرکت‌ها دانش بنیان و نوآور

اولین نشست جشنواره ملی نوآوری ساخت و ساز با حضور شرکت‌ها دانش بنیان و نوآور

اولین نشست جشنواره ملی نوآوری ساخت و ساز با حضور شرکت‌ها دانش بنیان و نوآور شرکت توسعه کارآفرینی بانک مسکن اولین نشست در رابطه با جشنواره‌ی ملی نوآوری ساخت و ساز را در تاریخ ۱۳ آبان ۹۸ در ساختمان مالی اداری بانک مسکن با حضور شرکت‌های دانش بنیان و نوآور مرتبط با این حوزه برگزار کرد. از عقب‌ماندگی صنعت ساخت و ساز و خسارات شدید مالی و جانی که در ادامه‌ی این روند به مردم وارد می‌شود صحبت شد. و دبیر علمی جشنواره‌ی فوق درباره‌ی جشنواره و نتایج مثبت آن در ساخت‌و‌ساز کشور سخت گفت. وی از عدم شبکه‌سازی لازم برای برگزاری رویدادها در این حوزه گفت و یادآور شد که هدف، بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها برای برگزاری اولین جشنواره‌ی ملی نوآوری است. مهلت مجدد ثبت نام در جشنواره جشنواره‌ی ملی نوآوری ساخت‌و‌ساز نوآوران و ایده‌پردازانی که تاکنون موفق به ثبت نام نشده‌اند می‌توانند ازطریق وب‌سایت

متن کامل نوشته در سایت توسعه کارآفرینی مسکن

منبع بلاگ

توسعه کارآفرینی مسکن

توسعه کارآفرینی مسکن

شتابدهنده وابسته به بانک مسکن که روی موضوعات مسکن و شهرسازی، حمل و نقل و مالی متمرکز است

    نظرات