مشاور حقوقی ثبت اختراع چه کمکی به شما می‌کند؟

بهره بردن از راهنمایی‌های مشاور حقوقی ثبت اختراع یکی از مراحل مهم در ثبت پتنت می‌باشد که هر فرد یا شرکتی که تصمیم به ثبت ایده و اختراع خود دارد باید به آن توجه کند. راهنمایی‌های مشاور حقوقی ثبت اختراع هنگام تنظیم و تسلیم اظهارنامه طبق توضیح ماده ۱ قانون ثبت، اختراعی که کاربردی و دارای ابتکار و جدید نباشد قابلیت ثبت ندارد و برای صاحب حق اختراع دو نوع حق به رسمیت شناخته می‌شود: حقوق مادی و حقوق معنوی همچنین رسیدگی به اعتراض نسبت به رد و یا نسبت به تقاضای ثبت اختراع قبل از صدور گواهی اعطای حق اختراع توسط کمیسیون شعبه قضایی موضوع ماده ۱۷۰ آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات انجام می‌پذیرد. مشاور حقوقی ثبت اختراع در رسیدگی به اعتراض نسبت به رد تقاضای ثبت اختراع می‌تواند شما را راهنمایی کند راهنمایی‌های مشاور حقوقی ثبت اختراع هنگام در تنظیم و تسلیم اظهارنامه باید مواردی رعایت شود که یک مشاور حقوقی ثبت اختراع می‌تواند هنگام تنظیم آن به شما مشورت دهد از جمله: انجام کلیه اقدامات از جمله رفع نقص، پرداخت هزینه‌های ثبت و روزنامه رسمی، انجام تغییرات و … تا مرحله دریافت گواهی ثبت از طریق سامانه الکترونیکی توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی صورت می‌گیرد که یک مشاور حقوقی ثبت اختراع نیز می‌تواند شما را در تمامی مراحل ثبت اختراع همراهی کند. امروزه با توجه به مقررات جدید قانون ثبت اختراعات و نیاز به تایید مراحل مختلف از سوی مراجع ذیصلاح، ثبت اختراع یک موضوع تخصصی به حساب می‌آید که این امر توسط سوال خود را از مشاور حقوقی ثبت اختراع پرسیده

متن کامل نوشته در سایت وینداد

منبع بلاگ

وینداد

وینداد

خدمات حقوقی آنلاین

نظرات