روش های نصب توالت فرنگی روی ایرانی

روش های نصب توالت فرنگی روی ایرانی

نصب توالت فرنگی روی ایرانی در توالت‌های کوچک بهترین ایده است. وقتی فضای محدودی در سرویس بهداشتی وجود دارد بهترین کار اینست که سنگ توالت ایرانی از کف توالت بیرون آورده شود. نصب توالت فرنگی روی ایرانی بدون تخریب هزینه تبدیل توالت ایرانی به فرنگی با این راهکار بسیار کمتر از تخریب و نوسازی توالت است. در واقع سیستم تخلیه و لوله کشی فاضلاب توالت ایرانی و فرنگی کاملا شبیه به هم است و تنها در مورد سیفون تفاوت هایی بین دو نوع توالت وجود دارد. در واقع توالت فرنگی روی گودی توالت ایرانی نصب می‌شود. شیه کار به این صورت است که روی توالت قلبی با یک صفحه به طور کامل پوشانده می‌شود. هزینه ارزان نصب توالت فرنگی روی ایرانی اول اینکه توالت فرنگی روی همین صفحه و در محل توالت ایرانی قابل نصب است. به این ترتیب از فاضلاب قبلی برای توالت فرنگی هم استفاده شده است. امکان نصب سنگ یا تخته‌های پلاستیکی مخصوص روی گودی توالت ایرانی وجود دارد. در واقع هنوز توالت ایرانی قابل استفاده است و با کندن توالت جدید و خارج کردن ضفحه روی گودال، امکان بهره برداری از سرویس بهداشتی ایرانی وجود دارد. هزینه نصب توالت فرنگی روی ایرانی در ساختمان هایی که تنها سرویس ایرانی کار شده دو راه وجود دارد. اما راه بعدی نصب توالت جدید روی گودی توالت سنتی است. هزینه این کار خیلی کمتر است و نیاز به تخریب هم نیست. در صورت تمایل بدون تخریب کارها انجام می‌شود و با حذف توالت سنتی قبلی، یک سرویس توالت فرنگی جدید جایگزین می‌شود.

متن کامل نوشته در سایت هوم سرویز

منبع بلاگ

هوم سرویز

هوم سرویز

سامانه هوشمند درخواست خدمات

    نظرات