آشنایی با میانبرهای کیبوردی ورد

آشنایی با میانبرهای کیبوردی ورد

این ابزار کاربردی از تعداد زیادی میانبر کیبوردی پشتیبانی می‌کند. Ctrl+O: باز کردن یک سند Ctrl+Shift+Left/Right Arrow: انتخاب واژه به واژه یک متن Ctrl+Shift+Up/Down Arrow: انتخاب پاراگراف بالا یا پایین Ctrl+Shift+Home/End: انتخاب کل متن Ctrl+C: کپی کردن متن در کلیپ بورد Ctrl+X: کات کردن متن در کلیپ بورد Ctrl+F۳: کات کردن متن سلکت شده در Spike Ctrl+Shift+F۳: پیست کردن محتوای ذخیره شده در Spike Ctrl+Shift+W: فعال کردن فرمت آندرلاین برای حروف بدون اعمال آن بر روی فاصله‌ها Ctrl+Shift+D: فعال کردن فرمت دابل آندرلاین Ctrl+Shift+C: کپی کردن فرمت متن انتخاب شده Ctrl+Shift+V: پیست کردن فرمت متن انتخاب شده Ctrl+Space: پاک کردن تمام فرمت‌ها از بخش‌های انتخاب شده Ctrl+Shift+M: به ازای هر بار فشردن آن، تو رفتگی پاراگراف یک سطح کاهش پیدا خواهد کرد. Ctrl+T: به ازای هر بار فشردن آن، تو رفتگی خطوط دوم به بعد پاراگراف افزایش داده خواهد شد. Ctrl+Shift+T: به ازای هر بار فشردن آن، تو رفتگی خطوط دوم به بعد پاراگراف کاهش داده خواهد شد.

متن کامل نوشته در سایت آرنا ریپیر

منبع بلاگ

آرنا ریپیر

آرنا ریپیر

درخواست آنلاین تعمیرات موبایل و کامپیوتر

نظرات