گردهمایی بزرگ استارتاپ‌های ورزشی کشور

گردهمایی بزرگ استارتاپ‌های ورزشی کشور

یعقوب سالکی نیا دبیر جشنواره استارتاپ شو ۲۰۲۰ ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: نمایشگاه با حمایت وزارت ورزش و جوانان، پژوهشگاه علوم ورزشی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شهرداری تهران،، فدراسیون‌های ورزشی، و سایر نهادها، سازمان‌ها و افراد، قرار است بستری برای گردهمایی اکوسیستم استارتاپی ورزشی، شامل شرکت‌های نوآور و دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوپا، شتاب‌دهنده‌ها و مراکز رشد، سرمایه‌گذاران، مخترعین، منتورها و رسانه‌های مرتبط ایجاد کند.

متن کامل نوشته در سایت مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

نظرات