فراخوان دریافت مجوز جمع آوری هوشمند پسماندهای خشک شهر مشهد

سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد با همکاری مرکز نوآوری شهرداری مشهد و پیرو مجوز اخذ شده در نظر دارد مجوز فعالیت جمع آوری هوشمند پسماندهای خشک شهر مشهد را به شرح اسناد پیوست از طریق فراخوان عمومی به شرکت‌های دانش بنیان یا اشخاص حقوقی واجد شرایط اعطاء نماید..لذا مقتضی است با مطالعه کامل اسناد پیوست و ارائه اسناد و مدارک درخواستی طبق اسناد، آمادگی خود را به منظور توانسنجی فنی، مالی و اجرایی تا تاریخ مقرر به صورت مکتوب به دبیرخانه سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد ارائه نمایند.

متن کامل نوشته در سایت مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

منبع بلاگ

مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

مرکزی نوآوری شهرداری مشهد

ایده های کسب و کارتان را با ما در میان بگذارید

    نظرات