آیا استارتاپ من مناسب برنامه شتابدهی است؟

آیا استارتاپ من مناسب برنامه شتابدهی است؟

شاید به عنوان یک بنیانگذار که استارتاپش در حال رشد است به این موضوع فکر کنید که آیا شتابدهنده برای استارتاپ من، مناسب است؟ قبل از اینکه تصمیم بگیرید که در یک شتابدهنده حضور داشته باشید یا نه به ۵ موضوع زیر فکر کنید…. زمانی که به این نتیجه که یک شتابدهنده برای کمپانی شما مفید است رسیدید، به این موضوع توجه کنید که باید زمان زیادی را برای فکر کردن به شرکتتان بگذارید و بتوانید زمان و انرژی کافی برای پیشبرد آن بگذارید؛ در غیر اینصورت با پیوستن به شتابدهنده کار با ارزشی انجام ندادید. قبل از اینکه تصمیم بگیرید به یک برنامه شتابدهی بپیوندید، باید بتوانید راه هایی که یک شتابدهنده می‌تواند به شما کمک کند را مشخص کنید. پیشنهاد می‌شود که بنیانگذران با مدیر برنامه یک استراتژی را برای حداکثر کردن تاثیر برنامه شتابدهنده بر روی کسب و کار را به همراه هم تدوین کنند. همچنین اینکه عضو یک سازمان معتبر می‌شوید و آن‌ها روی شما سرمایه گذاری می‌کنند هم خود یک اعتبار محسوب می‌شود. ۴٫شما یک برنامه برای مدیریت کسب و کار خود و شرکت در برنامه شتابدهی دارید. اگر کسب و کار شما در حال حاضر بالا است و در حال کار است، و شما مشتری هایتان را دارید، نمی‌توانید به راحتی همه چیز را برای برنامه شتابدهی رها کنید. در زمانی که عضو یک شتابدهنده می‌شوید و در برنامه شتابدهی شرکت می‌کنید، یکی بر کنترل کسب و کار و دیگری بر برنامه شتابدهنده تمرکز می‌کند. ۵٫ شما تنها برای پول و یا اینکه با حال به نظر می‌رسد، عضو شتابدهنده نمی‌شوید. شرکت در برنامه یک شتابدهنده ممکن است به عنوان یک حرکت جالب که باید هنگام راه انداختن یک استارتاپ حوزه تکنولوژی باید انجام داد، دیده شود.

متن کامل نوشته در سایت فارابی

منبع بلاگ

فارابی

فارابی

شتابدهنده تخصصی حوزه فینتک

نظرات