دورهمی استارتاپی استارت‌فست۸

دورهمی استارتاپی استارت‌فست استارت فست ۸ با موضوع: استارتاپ خود را روی موج بازار تنظیم کنید بررسی یک چرخش چابک در ویترین‌نت که منجر به افزایش درآمد این استارتاپ شد برای ثبت نام در دورهمی استارتاپی استارت‌فست۸ با موضوع استارتاپ خود را روی موج بازار تنظیم کنید، که در روز چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۸ از ساعت ۱۶: ۰۰ تا ۱۹: ۰۰ در مرکز نوآوری ایران زمین برگزار خواهد شد، به لینک زیر مراجعه نمایید.

متن کامل نوشته در سایت اینووین

منبع بلاگ

اینووین

اینووین

شبکه تخصصی کسب‌و‌کار در شبکه تخصصی کسب‌و‌کار اینووین کارآفرینان، استارتاپ‌ها، سرمایه‌گذاران و ... می‌توانند با ایجاد پروفایل و عضویت در گروه‌های کاری

نظرات