برگزاری پنل‌های تخصصی در جشنواره نوآوری حوزه‌ی ساخت‌وساز

نظر دارد در روزهای برگزاری جشنواره، پنل‌هایی تخصصی در حوزه‌ی ساخت‌وساز برگزاری پنل نیز در راستای اهداف این جشنواره برگزار می‌شود تا در یک فضای دوستانه و صمیمی هر دو طرف خواسته‌ها و نیازهای خود را بایکدیگر مطرح کنند و بتوانند راه‌حلی منطقی و درست برای آنها بیابند.

متن کامل نوشته در سایت توسعه کارآفرینی مسکن

  منبع بلاگ

  توسعه کارآفرینی مسکن

  توسعه کارآفرینی مسکن

  شتابدهنده وابسته به بانک مسکن که روی موضوعات مسکن و شهرسازی، حمل و نقل و مالی متمرکز است

   نظرات