مهمترین کلیدهای میانبر اکسل

مهمترین کلیدهای میانبر اکسل

مثلا اگر در یک پنجره‌ی ساده از اکسل باشد، با زدن این کلید بخش Help باز می‌شود. Alt + Shift + F۱: یک ورک شیت یا صفحه‌ی کار جدید در اکسل ایجاد می‌کند. F۲: با زدن این کلید می‌توانید محتویات داخلی سلول انتخاب شده را ویرایش کنید. Shift + F۲: به شما اجازه می‌دهد تا در سلول انتخاب شده کامنت درج کنید و یا کامنت موجود را ویرایش نمایید. Shift + F۳: پنجره‌ی درج فاکنشن یا توابع را باز می‌کند و به شما اجازه می‌دهد تا در سلول انتخابی یک تابع درج نمایید. این پنجره همه‌ی پنجره‌ها و ورک بوک‌های باز شده که به اکسل مربوط باشد را می‌بندد (البته قبل از بستن نرم افزار به شما امکان ذخیره سازی فایل را خواهد داد). اگر یک کلمه را پیش از زدن این کلید ترکیبی انتخاب کرده باشید، اکسل تزاروس را باز می‌کند و به دنبال کلمه‌ی انتخاب شده می‌گردد. Ctrl + Shift + F۹: همه‌ی محاسبات در همه‌ی فرمول‌ها در همه‌ی ورک بوک‌های باز شده را انجام می‌دهد. Ctrl + Alt + Shift + F۹: فرمول‌های مستقل را یکبار دیگر چک می‌کند و همه‌ی محاسبات در همه‌ی سلول‌های ورک بوک‌های باز شده را انجام می‌دهد. Ctrl + F۱۰: پنجره‌ی ورک بوک باز شده به بزرگترین حالت ممکن می‌رساند. Shift + F۱۲: ورک بوک فعال کنونی را ذخیره سازی می‌کند. Ctrl + F۱۲: پنجره‌ی Open را باز می‌کند. Ctrl + Shift + F۱۲: پنجره‌ی پرینت را نمایش می‌دهد.

متن کامل نوشته در سایت آرنا ریپیر

منبع بلاگ

آرنا ریپیر

آرنا ریپیر

درخواست آنلاین تعمیرات موبایل و کامپیوتر

نظرات