انواع نوآوری - نوآوری رادیکال

انواع نوآوری - نوآوری رادیکال

نوآوری رادیکال مشکلات جهانی را برطرف کرده و نیازها را به روش هایی کاملا جدید – متفاوت از آنچه که قبلا به آن عادت کرده‌ایم و حتی نیازها و مشکلاتی که مردم از وجود آن اطلاعی ندارند - حل می‌کند و با این کار به طور بازار و یا حتی اقتصاد را به کلی دستخوش تغییر می‌کند. - یک شرکت مدیریت سرمایه گذاری - موج جدید و حتی بزرگتری از نوآوری‌های رادیکال وجود داشته که گمان می‌رود که در آستانه تبدیل شدن به جریان اصلی بازار باشد. علی رغم مقاومت‌های اولیه‌ای که در برابر آن نشان داده می‌شود اما هنگامی که این نوآوری با موفقیت در جریان اصلی بازار قرار می‌گیرد اغلب به معنای آغاز یک دوره جدید بوده که بخش‌ها و نقاط جغرافیایی مختلف را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.

متن کامل نوشته در سایت مرکز نوآوری و کارآفرینی طرفه نگار

منبع بلاگ

مرکز نوآوری و کارآفرینی طرفه نگار

مرکز نوآوری و کارآفرینی طرفه نگار

با ما برای پیشرفت شروع کنید

    نظرات